Everglow Yoga & Naturkraft


VINYASA FLOW YOGA

Ett aktivt flödande Yoga pass där vi synkroniserar vår andning med kroppens rörelser och förflyttningar och skapar energiflöde i vår fysiska kropp. Vi skapar värme och energi i början av passet för att varva ner mot lugnare tempo och stanna till längre i positionerna mot slutet av passet.YINYOGA, MINDFULNESS & ACT

Ett väldigt lugnt yogapass i mycket stillhet med endast sittande och liggande positioner där vi tar hjälp av redskap som bolster, filtar och block för att anpassa positionerna på bästa sätt för vår kropp. Yinyoga är en

blandning av yoga och mindfulness med fokus på att aktivera det parasympatiska nervsystemet som står för vila och trygghet och hjälper oss motverka stress. Yinyoga och mindfulness kan liknas vid ACT, Acceptance & Commitment Therapy som är en mycket populär mindfulnessbaserad- terapiform. Vi lär oss hantera tankar och känslor och på så sätt minska stress och lidande.AKTIV MEDITATION

Det finns olika sorters aktiva meditationer där vissa samverkar med vår andning. En gemensam faktor är att vi alltid fysiskt rör på vår kropp för att frigöra energiblockeringar, komma i kontakt med våran kropp och stilla vårt sinne. MEDITATION, MINDFULNESS

Det finns oändligt med olika tekniker att meditera och det finns många övningar där du kan träna dig på att "vara mindful". Jag brukar säga att meditation alltid pågår under mindfulness, men det är inte alltid mindfulness pågår under meditation. Meditation är för mig en aktivitet, medan mindfulness är ett sinnestillstånd.

Att vara mindful innebär att vara medveten på olika sätt. Det kan vara om din fysiska kropp genom känsel eller medvetenhet om din andning, medvetenhet om dina tankar och känslor. Mindfulness kan appliceras i vår vardag, exempelvis att vara medveten när du är ute och går - att du är ute och går -, att äta i en medveten närvaro eller att vara medvetet närvarande i ett samtal. Det handlar om att vara här & nu med fokus på det som sker. 
Mindfulness och meditation är tekniker som minskar stress och ger oss återhämtning, ökad koncentrationsförmåga samt minskar ångest och oro. Vi vänder vårat medvetna fokus inåt och lär oss lyssna på både vår kropp och själ. Vi lär oss även möta våra tankar och känslor, bryta tankeloopar samt bemöta känslor som upplevs svårhanterliga.WORKSHOPS

Jag erbjuder olika workshops med olika teman. Vissa har en kombination utav flertalet aktiviteter utifrån ett specifikt tema, exempelvis min populära workshop "Mindfulness Vandring, Yoga, Aktiv Meditation & Journaling". Medan andra har en specifik riktning. 
FÖRELÄSNINGAR

Jag föreläser kring stress, yoga och mindfulness samt mina egna erfarenheter och min livsresa.

Mejla mig för mer information.
FÖRETAG, KOMMUN, SKOLA


Jag erbjuder skolor och företag anpassad workshop med aktiviteter utifrån behov och önskning. Jag erbjuder föreläsning kring stress där jag utgår från individnivå. Vad stress är biologiskt, symptom på stress, vad stress under lång tid kan leda till fysiskt och psykiskt, hur man kan förebygga och motverka stress i vardagen. GEMENSKAP


Jag fann gemenskap genom yoga och autentiska möten med likasinnade människor.
Är ni ett kompisgäng som önskar träffas och bli guidade en halv dag eller några timmar för att ta del av eget utvalda aktiviteter utifrån behov och intresse?

Mejla mig för frågor och funderingar så arrangerar jag en stund för er fylld av personlig & själslig återhämtning.SHARING

 Sharing betyder "att dela med sig av" och syftar på tankar och känslor via samtal. Vi delar med oss till varandra utifrån våra känslor med grund i en inledande mening. Exempelvis ”Något jag skulle vilja släppa taget om är”. Sharing sker två och två eller i grupp och en grundläggande faktor för Sharing är att endast aktivt närvarande lyssna när någon delar, utan någon som helst reaktion, varken under tiden, eller efteråt. Detta för att vi har rätt att existera och bli älskade precis så som vi är, med alla våra känslor, utan att behöva fixa, förändra eller be om/få bekräftelse. Att dela med sig genom samtal innebär att våga vara sårbar, vilket kan upplevas skrämmande och otryggt. Jag har därför valt att begränsa sharing till slutna kursgrupper för att bibehålla att samma individer träffas återkommande gånger, med ett skrivet kontrakt gällande regler och tillit för att stärka trygghetskänslan. Sharing är för mig ett starkt verktyg för att komma nära både mig själv och andra vilket ger möjlighet till emotionell läkning i autentisk gemenskap.JOURNALING

Vi skriver för oss själva utifrån ett tema, en känsla eller påbörjad mening för att känna efter, reflektera och ta oss vidare på vår väg mot insikter om oss själva. Journaling sker i samband med andra aktiviteter där vi gett oss själva förutsättningarna att i stillhet kunna känna efter och vara autentiska.FRIGÖRANDE DANS

Vi låter vår kropp känna in musikens rytmik och bjuder in till fri rörelse som kommer inifrån, utan att tänka på eller lägga någon värdering i hur våra rörelser ser ut. Frigörande dans frigör blockerad energi och tar oss ett steg närmre vårat autentiska jag. Frigörande dans kombineras ofta med andra aktiviter.
PYT - PERSONLIG YOGA TRÄNING

Personlig Yoga Träning där jag tillsammans med dig hjälper dig utifrån dina förutsättningar att nå dina mål utifrån dina upplevda fysiska, psykiska, mentala och känslomässiga behov. Kontakta mig via mejl och uppge namn och telefonnummer, så återkopplar jag för 20 min gratis konsultation via telefon följt av tidsbokning av PYT.